خدمات محیط زیست

پروژه های انجام شده در زمینه مشاوره و طرح های تحقیقاتی محیط زیست

ردیف

شرح مختصر

کارفرما

1

پیاده سازی سیستم مدیریت پسماند

شرکت سایپا دیزل

2

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت خدمات فنی رنا

3

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت ایران خودرو دیزل

4

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت قطعات و نورد فولادی

5

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

پالایشگاه نفت و گاز سرخون و قشم

6

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

پالایشگاه نفت و گاز سرخون و قشم واحد گورزین

7

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

مجتمع صنفی فرخی

8

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت پارس کیمیا ره آوران

9

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت فروزش بخش

10

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت تجهیز طب بارما

11

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت صنایع دریایی پرشین گلف ایران قشم

12

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت نفت سازه قشم

13

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت تک استوار قشم

14

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت سلامه قشم

15

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت لنج سازی صالح افتخاری

16

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت بهنوش

17

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت بهین ساخت الوند

18

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

صنایع غذایی پاد

19

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت پارت شیمی

20

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت پرشین گلف

21

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت تعاونی فردا سازان دیارقشم

22

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت کاسترول( قشم )

23

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  نورد و قطعات فولادی

24

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  تیران شیمی

25

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  بهران فیلتر

26

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  امرسان

27

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  پارس متال

28

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت  نیران

29

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت مهندسی فیروزا

30

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

فولاد آلیاژی یزد

31

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت یخساران

32

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

صنایع چوب اسالم

33

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

واحد تولیدی آذیش

34

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت آریا سولار

35

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت آلیاژ گسترقشم

36

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت وریا مهرآریا

37

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت تعاونی فردا سازان دیارقشم

38

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت کاسترول( قشم )

39

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت پولاد صنعت گلستان

40

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت جی ال ایکس

41

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت صداقت شیمی

42

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت صنعت گران تویسرکان

43

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت فاران شیمی

44

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

فروزش پخش

45

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت گاز اکباتان

46

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت مگسال

47

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت نوردپرشین

48

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت لطیف گستر

49

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت صداقت شیمی

50

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

شرکت صنعت گران تویسرکان

51

پیاده سازی سیستم مدیریت پسماند

آلیاژسازان اشتهارد

52

پیاده سازی سیستم مدیریت پسماند

نورد فولاد هما

53

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

نیرو صنعت غزال

54

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

مرغداری عباسپور

55

مشاوره ،تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

طرح کنترل آلودگی شاه نظری

56

تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند

آلیاژسازان اشتهاردشرکت

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :