حمل و امحا پسماند صنعتی

پروژه های انجام شده در زمینه مدیریت پسماند های صنعتی

                                                     

ردیف

شرح مختصر

کارفرما

1

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت خودرو سازی سایپا

2

نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب

شرکت خودرو سازی سایپا

3

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت ایران خودرو

4

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژ

شرکت رنگ و طیف سایپا

5

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت سایپا دیزل

6

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت خدمات فنی رنا

7

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت سایپا آذین

8

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی

9

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

صنایع شهید کلاهدوز

10

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت ایران ترانسفو

11

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت مهندسی فیروزا

12

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت برنالبن

13

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت داروسازی سبز گلسار

14

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت تولیدی و صنعتی گرمدره (وجین)

15

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت اروم تینارشیر

16

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت نوین پرواز ایرانیان

17

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت کلرآب

18

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت پگاه گیلان

19

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت لاستیک سازی گیلان

20

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت حدید روان

21

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت کروز

22

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت سایپا آذین

23

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت فولاد هما

24

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

  شرکت رخشان رزین

25

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت سپند رنگ

26

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرو

27

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

               شرکت صنایع قفل رجبی                   

28

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

             چاپخانه  بانک ملت                   

29

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت پارس کار اندیش

30

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت مگاموتور

31

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت سیمان اردستان

32

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت داروسازی خوارزمی

33

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت دارویی وآرایشی وبهداشتی پیرایه

34

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت داروسازی فارماشیمی

35

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت زوک و چرم بلا

36

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت چرم آذر

37

حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

شرکت صنایع الکترونیک ایران

 
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :