گواهی ایزو

10 / 10
از 1 کاربر

استانداردهای ایزوISO 9001  بعد از گذشت ۷ سال از تاریخ انتشار بازنگری شد. ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 بدنبال ساختاری سطح بالاتر با دید کلان‌تر به سازمان و ذی‌نفعان و همچنین بدنبال استفاده آسان‌تر در رابطه با سایر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی است. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در ویرایش ۲۰۱۵ نگاهی ویژه به تهدیدات و فرصت‌ها و ریسک‌های کسب و کار دارد درحالیکه ISO 9001:2008 بدان نپرداخته است.

وقتی سازمان نیازمند نشان دادن توانایی‌هایش در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی باشد، پیاده سازی استاندارد ISO 9001:20015 و الزاماتش پاسخگوی نیاز سازمان است. ارائه یکنواخت محصولات و خدمات یعنی سازمان به ذی‌نفعان اطمینان می‌دهد کیفیت محصولات و خدماتش در آینده هیچگاه افول نخواهد کرد و سازمان دائما به دنبال راه حل و ارائه خدمت یا محصولیست که خشنودی مشتری رابه همراه داشته باشد.

شرکت پارت پیشروگامان موفق به اخذ این گواهی نامه شده است.

ایزو9001

 

 

استاندارد ISO14001:2015 سومین ویرایش ازسری استاندارد ISO14001 است.

ویرایش2015استاندارد ISO14001یعنی ISO14001:2015 اصلاحیه فنی ISO14001:2004/COR.1:2009 رانیزدربرمیگیرد. رشد فزاینده صنایع و صنعتی شدن شهرها باعث استفاده بیش ازحداز منابع طبیعی مانند نفت و گاز و آب و خاک شده و طبعا کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست ازاثرات مخرب و پیامدهای منفی صنعتی شدن جوامع میباشد.

شرکت پارت پیشروگامان موفق به اخذ این گواهی نامه شده است

 

ایزو14001

 

 

استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در March 2018 منتشر شد استاندارد ایزو 45001 جایگزین استاندارد OHSAS 18001 گردید در ادامه می تونید متن استاندارد ایزو 45001 را دانلود نمایید

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی در قالب استاندارد OHSAS 18001 تاکنون در سازمان‌ها مورداستفاده قرارگرفته است با توجه به استقبال سازمان‌ها از این استاندارد سازمان ISO ، کار تدوین استاندارد ISO 45001 ، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی را در سال 2013 شروع نموده و نسخه نهایی استاندارد ISO 45001 در March 2018 منتشر شده است.

شرکت پارت پیشروگامان موفق به اخذ این گواهی نامه شده است

ایزو45001

 

اصطلاح  HSE-MSشامل.دو.عبارت HSE و MS میباشد. HSE مخفف.شده کلمات Environment  و safetyو health هست.

 Health یعنی سلامت ،   Safety یعنی ایمنی و Environment یعنی محیط زیست .

MS مخفف شده کلمات Management بمعنای مدیریت و system بمعنای سیستم میباشد.

حال میتوان گفت اصطلاح HSE – MS  یعنی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست. ریشه و اساس HSE – MS دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 است. چنانچه درهرمجموعه ایی دو استاندارد رابطورتوامان طراحی و پیاده سازی گردد ، اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه HSEراپیاده سازی کرده. بواسطه تمایل مجموعه هابرای پیاده سازی دو استانداردیک مدلی ایجادشدکه بتوان این دواستانداردراترکیب کند. لذا ترکیب شده دو استاندارد ISO14001  و OHSAS18001 رامدل HSE  یامدل HSE - MS  نام گرفت. بااستقبال شرکتهای متقاضی پیاده سازی HSE-MS   وهمچنین جا افتادن  اصطلاح اچ اس ای درافکار عمومی جامعه و بخصوص کارفرمایان ، کم کم نام گواهینامه HSE – MS  برسر زبانها افتاد و گواهینامه HSE – MS  رایج گردید و دیری نگذشت گواهینامه HSE – MS   فراگیرشد.این درحالی بودکه HSE – MS  فقط یک مدل ترکیبی ویک اصطلاح بودکه متاسفانه بشکل گواهینامهHSE – MS  درجامعه جا افتاد. امروزه دراکثر مناقصات ، کارفرمایان پیمانکاران خودرا الزام میکنندکه گواهینامه HSE – MSداشته باشندکه همین خوددامن به فراگیرتر شدن گواهینامه HSE – MS میزند. بهمین جهت اکثر پیمانکاران بدنبال گواهینامه HSE   یاگواهینامه HSE – MS  هستند. غافل ازاینکه داشتن HSE     یعنی داشتن دو گواهینامه ISO 14001  و OHSAS18001   وبدترازآن غافل ازاینکه جهت طراحی و پیاده سازی این دواستاندارد بایستی استاندارد عمومی ISO 9001   طراحی و پیاده سازی گردد.

شرکت پارت پیشروگامان موفق به اخذ این گواهی نامه شده است

hsems

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :